Špalda – 1. selský pivovárek

Špalda

12 ° / 4,1 % obj.

1. selský pivovárek

Špalda je starodávná pšenice, v současné době propagovaná jako zdravější alternativa pšenice seté. Medicina ji připisuje stimulační efekt na imunitní system.
Jedna osivářská firma, prodávající špaldu nás požádala o uvaření piva, které by bylo postaveno právě na této obilnině. Pivo bude využito jako reklamní a propagačni materiál pro zemědělce. Nicméne, zhruba 300 litru si necháme pro Vás.
Pivo je to zajímavé, pšeničné tóny jsou v něm rozpoznatelné, tělo střední až lehčí, hořkost 30 IBU.

Zpět na přehled