Hořká 11° – Černá Hora

Hořká 11°

11,5 ° / 4,5 % vol.

Černá Hora

type czech pilsner
price 39 CZK / 0,5 l
Back to list