Seznam alergenů pro vybrané jídlo

9. Celer a výrobky z něj

12. Oxid siřičitý a siřičitany

v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako celkový SO2